Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kodin tukipalvelut (Aamos Group Oy)
Syväjärventie 12 A, 07600 Myrskylä
0207 4188 60, info@aamos.fi

2. Rekisterin nimi

Kotipalvelun asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Jere Pikkumäki
Syväjärventie 12 A, 07600 Myrskylä
0400 972 146, info@aamos.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään Aamos Group Oy:n Kodin tukipalveluja tuotettaessa. Tuotettavat palvelut edellyttävät tietojen keräämistä, jotta palvelut voidaan tuottaa palvelun tilaajan (Rekisteröity) määrittämällä tavalla. Tietoja käytetään yhteydenpitoon Rekisteröidyn sekä hänen asioitaan hoitavan omaisen tai muun vastuuhenkilön kanssa. Lisäksi tietoja hyödynnetään laskutuksessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

  • Perustiedot: Nimi ja yhteystiedot, Rekisteröidyn asioita hoitavan omaisen/muun vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 
  • Työkohteen tiedot: Sijainti, työtarve, työn toteumatiedot 
  • Palvelusopimus: Tiedot työkohteesta sekä tarjottavasta palvelusta 

6. Tietolähteet

Rekisteröity itse tai hänen asioitaan hoitava omainen/muu vastuuhenkilö. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä. Lisätietoja evästeistä kohdassa 13.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tiedot luovutetaan Rekisteröityä koskevasta palvelusta tai asiakasprosessista vastaavalle Aamos Group Oy:n henkilöstölle ja tarvittaessa näiden sijaisille.

Rekisteröity tai hänen omainen/muu vastuuhenkilö toimii itse tietojen vastaanottajana, työn toteumatiedot

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietojen luovuttaminen on mahdollista kolmannelle osapuolelle erikseen Rekisteröidyn tai hänen omaisen/muun vastuuhenkilön kanssa sopien.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Kaikki sähköinen aineisto tallennetaan salasanasuojattuun sijaintiin. Mobiililaitteet ovat salasanasuojuttuja. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Epäselvissä tilanteissa voimme vaatia pyynnön tekijältä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi, jotta pyyntö voidaan .

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

13. Evästeet ja muut käytetyt tekniikat verkkopalveluissa ja sovelluksissa

Verkkopalvelumme kerää käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Tällä tavalla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, ja näin voidaan palveluja kehittää edelleen käyttäjäystävällisemmiksi. Tietyt tiedot tallentuvat automaattisesti palvelimelle, kuten ip-osoite, selaintieto sekä käyttöjärjestelmätieto. Tätä tietoa voi viime kädessä Suomen viranomainen yhdistää tiettyyn henkilöön.

Myös ulkopuoliset tahot voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme. Niiden avulla käyttäjälle voidaan tarjota kohdennettua mainontaa tai niitä voidaan käyttää eri sivustojen kävijämäärien, käyttötiheyden sekä uusien ja palaavien kävijöiden suhteen seurantaan.

Käyttämällä verkkosivustoamme suostut samalla siihen, että web-palvelin voi tallentaa koneellesi evästeitä.

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta. Yleensä evästeet auttavat säilyttämään esimerkiksi käyttäjän syöttämiä informaatioita seuraavaa käyntiä varten sekä tarjoavat nimetöntä seurantadataa kolmannen osapuolen tarjoajille, kuten Google Analytics:lle. Periaatteena on, että evästeet tekevät selaamisesta parempaa. Evästeistä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tästä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Evästettä voi myöhemmin, käyttäjän uudelleen vieraillessa sivustolla, käyttää vain sen tallentanut palveluntarjoajan web-palvelin.

Evästeiden käyttö on mahdollista myös estää. Ottamalla evästeet pois käytöstä, saatat myös estää selaamiesi sivustojen toimivuuden; jotkin toiminnot eivät ehkä toimi enää toivotulla tavalla.
Mikäli kuitenkin haluat lopettaa evästeiden tallentumisen omalle koneellesi sivustoltamme, ja kaikilta sivustoilta, joilla vierailet, onnistuu se kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Tutki oman selaimesi ohjemateriaaleja, josta todennäköisesti löydät apua evästeiden pois kytkemiseksi.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Tämä toimenpide ei kuitenkaan estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Sivustoilla voidaan käyttää niin sanottuja yhteisöliitännäisiä, joiden avulla käyttäjä voi esimerkiksi jakaa valitsemaansa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Facebook, Twitter, Google, Instagram, WhatsApp ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoa omien, kulloinkin voimassaolevien käyttöehtojensa mukaisesti.